oficiální web obce

starostka: Michaela Horčičková
místostarosta: Ing. Jiří Matějka

Zastupitelstvo obce (2022-2026):
Dolenská Iva
Horčičková Michaela
Kolář Petr
Ing. Konopáč Lukáš
Ing. Matějka Jiří
Nosková Renata
Šolc Michal

Finanční výbor:
předsedkyně: Renata Nosková
členové: Iva Dolenská, Petr Kolář

Kontrolní výbor:
předseda: Michal Šolc
členové: Ing. Lukáš Konopáč, Petr Kolář